Hızlı Menü

+2
H: +16°
L: +
Adana
Pazartesi, 14 Ocak
7 günlük hava tahminini
Sa Ça Pe Cu Ct Pz
           
+18° +17° +16° +15° +18° +19°
+ + + + + +

Stratejik Plan

T.C.
ÇUKUROVA KAYMAKAMLIĞI
Ö.Y.A. ORTADOĞU ANADOLU LİSESİ
2015-2019 STRATEJİK PLANI

SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLER
1. Öğretmenlerin genç ve dinamik olması.2. Öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerde istekli ve yetenekli olmaları.3. Sınıf mevcutlarının standartlara uygun olması.4. Bilgi, iletişim,teknoloji sınıfının olması. 5. Yabancı dil eğitimi konusunda kapsamlı çalışmalar yapılması.

ZAYIF YÖNLER
1.Öğrencilerin maddi durumlarının iyi olması nedeniyle geleceğe yönelik hedeflerde rahat olmaları.2.Velinin okula ve öğrenciye ilgisinin az olması.3.Özel okul olmasından dolayı, okul aile birliğinin maddi-manevi desteğinin az olması. 

FIRSATLAR
1. Okulun Çukurova Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve Çukurova İlçe Belediyesi ile olumlu ilişkiler içinde olması.2. Okulun Adana’da faaliyet gösteren tiyatro grupları ve sosyal kulüpleri ile olumlu ilişkiler içinde olması.3. Okulun yanında tenis kortlarının olması.4. Okulun sosyo-ekonomik yönden iyi bir semtte bulunması. 
 
TEHDİTLER
1.Okulun çevre binaların arasında kalması.2.Okulun çevresinde yeşil alan, otopark vs. olmaması.3.Okulun yakın çevresinde kafe, internet salonunun fazla olması.

MİSYONUMUZ
Biz,eğitim için varız…

VİZYONUMUZ
Gelecek, eğitim ile gelecek…

DEĞERLERİMİZ
1. Çağımız gereklerine ve teknolojik gelişmelere uyumlu, kendisine güvenen, becerilerle donanımlı, toplumla ve kendisiyle barışık, bilimin üstünlüğüne inanan, çevre bilincine sahip, evrensel ve toplumsal değerlere saygı duyan bireyler yetiştirmek bizim için önemlidir.2. Atatürk İlke ve İnkılapları temel değerlerimizdir.3. Öğrenci merkezli eğitimi esas alırız.4. Başarı için güven ve işbirliğine dayalı grup çalışmasına inanıyoruz.5. Sevgi, saygı ve hoşgörüye dayalı eğitime önem veririz.6.Okulumuzda her öğrenci bir hayattır ve ona uygun eğitim verilir.

STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik amaç -1
Eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek
Hedef-I: Fizik,kimya ve biyoloji Laboratuarlarının kullanımı daha etkin hale getirilecektir.Hedef-II: Öğrencilerin Fizik,Kimya,Biyoloji ve Matematik dallarında projeler üretmesi sağlanacaktır.Hedef-III:Ö.S.Y.S 2014 ‘ de % 49 olan başarı oranı ; Ö.S.Y.S 2015’ de %60’a, Ö.S.Y.S 2016’ da % 65’e,Ö.S.Y.S 2017’ de % 70 ‘e, Ö.S.Y.S 2018 de % de 75 ‘e, Ö.S.Y.S 2019 ‘da % 80 'e çıkarılacaktır.

Stratejik amaç -2
Okul-çevre işbirliğini geliştirmek

Hedef-I: 2015- 2019 öğretim yıllarında Çukurova İlçe ve Büyükşehir Belediyeleri ile işbirliği yapılarak bahçe bakımı ve düzenlenmesi için araç-gereç ve eleman sağlanacaktır.Hedef-II: Çukurova Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Aralık 2014’de ÖSYS sistemi ve mesleki rehberlikle ilgili seminerler vermek üzere öğretim elemanlarından yararlanılacaktır.Hedef-III: 2015-2019 öğretim yıllarında Emniyet Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak okul çıkışlarında ve okul dışında güvenliğin devamı sağlanacaktır.

Stratejik amaç-3
Okulun fiziki kaynaklarını geliştirmek
 
Hedef-I: 2015-2016 öğretim yılında tüm öğretmenlerin istediklerinde derslerini daha etkili anlatabilecekleri Bilgi-İletişim ve Teknoloji sınıfının kullanımı daha aktif hale getirilecektir.
Hedef-II: 2015-2019 öğretim yıllarında sınıflara akıllı tahta takılması sağlanacaktır.
Hedef-III:2015-2019 öğretim yıllarında okul kütüphanesi aktif hale getirilecektir.
Hedef-IV:2015-2019öğretim yıllarında bahçedeki mevcut banklar ve çöp kovaları artırılacaktır. 
Hedef-V:2015-2019 öğretim yıllarında duvarlara resim ve yazı çalışmaları yapılacaktır.
Hedef-VI:2015-2016 öğretim yılında yabancı dil laboratuarının kullanımı daha etkin hale getirilecektir.
 
Stratejik amaç-4
Kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi
Hedef-I: 2015-2019 öğretim yıllarında Türk Halk, Türk Sanat ve Türk pop Müziği dallarında gruplar kurularak öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmeleri sağlanacaktır.
Hedef-II: 2015-2016 öğretim yılında öğrencilerin yeteneklerine paralel olarak yapılan tüm resim, şiir, kompozisyon vs. yarışmalara katılım %30 dan %50 ye çıkarılacaktır.
Hedef-III: 2015-2016 öğretim yılında sportif olarak il genelinde yapılan yarışmalara katılım %20 dan %50 ye çıkarılacaktır.
Hedef-IV: 2015-2019 öğretim yıllarında satranç odası genişletilerek daha çok öğrencinin katılımı sağlanacaktır.
Hedef-V: 2015-2019 öğretim yıllarında tiyatro ekibi kurularak öğrencilerin bu yönde faaliyet göstermeleri sağlanacaktır.
Hedef-VI: 2015-2019 öğretim yıllarında öğrencilerin resim yapmaya yönelik faaliyetleri genişletilerek yıl sonu sergisi açılması sağlanacaktır. 

Stratejik amaç-5
Rehberlik çalışmalarını ve okul-veli işbirliğini en üst düzeye çıkarmak
 
Hedef-I: 2015-2016 öğretim yılında yapılan sosyal etkinliklere velilerin katılımı %70 den %90 a çıkarılacaktır.
Hedef-II: 2015-2016 öğretim yılında rehberlik servisince aile eğitim programları düzenlenerek veli toplantılarına katılım %70’den % 90’ a çıkarılacaktır.
Hedef-III: 2015-2016 öğretim yılında veli profili çıkartılacak ve buna göre velilerin maddi manevi okula katkıları sağlanacaktır.
Hedef-IV: 2015-2016 öğretim yılında Rehberlik Servisinin koordinasyonunda Üniversiteler ve özel sektöre meslek tanıtım gezileri yapılacaktır.
Hedef-V: 2015-2016 öğretim yılında öğrencilere davranış karnesi verilmesi sağlanacaktır.

Stratejik amaç-6
Araç-gereç ve donanım kullanımında verimliliği artırmak

Hedef-I: 2015-2019 öğretim yıllarında Fizik-Kimya ve Biyoloji Laboratuarlarındaki dolapların sayıları artırılacaktır.
Hedef-II: 2015-2019 öğretim yıllarında okulda bulunan bilgisayar, tepegöz, televizyon vs. kullanan öğretmen sayısı %60 dan %90 a çıkarılacaktır.
Hedef-III: 2015-2016 öğretim yılında okulumuzun web sitesinde güncelleştirmenin daha süratli ve etkili olması için web server ve mail server kullanılması sağlanacaktır.
 
              
               Saygın  ALTUNBAŞ                                                            Ö.Taşkın ALTUNBAŞ
            Müdür Yardımcısı                                                                  Okul   Müdürü
 
                                            

Yandex.Metrica